نقد و بررسی تخصصی : American english file Starter

اولین کتاب ازاین سری، مناسب  برای دیرستانیها و کتاب جامعی است شامل فونتیک، گرامر، لغت، درک مطب و تمام مهارتهای زبانی و دارای تستهای منظم متنوع و همچنین دارای سی دی تست و فیلم